Εξουσιοδοτημένο Service · Εξυπηρέτηση Πελατών · Γνήσια Αξεσουάρ · Αναλώσιμα Εκτυπωτών-Fax
Ελληνική Έκδοση English Version
     
Εταιρικοί Πελάτες
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Σημαντικές Ημερομηνίες για την CellCom
1998
Σύμβαση συνεργασίας με τη Motorola για το service των κινητών τηλεφώνων & πώληση των αξεσουάρ.

2000
Σύμβαση συνεργασίας με την Siemens & την Alcatel για το service των κινητών τηλεφώνων.

2004
Σύμβαση συνεργασίας με την Innostream για το service των κινητών τηλεφώνων & πώληση των αξεσουάρ.

2005
Σύμβαση συνεργασίας με την Sagem για το service των κινητών τηλεφώνων & πώληση των αξεσουάρ.

2005
Τερματισμός της συνεργασίας με τη Siemens & Alcatel.

2007
Σύμβαση συνεργασίας με την Sagem Mobiles για δοκιμή νέων προϊόντων.

2007
Σύμβαση συνεργασίας με την Sagem Τηλεπικοινωνίες για το service των Sagem & Philips fax μηχανημάτων, Grundig ασύρματης τηλεφωνίας και των προϊόντων AGFA.

2009
Δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών & Service για τα XEROX fax μηχανημάτων.

2013
Σύμβαση συνεργασίας με την Intertech SA για το service των Panasonic Ενσυρμάτων & Ασυρμάτων συσκευών σταθερής τηλεφωνίας και των Panasonic fax μηχανημάτων.

2013
Σύμβαση συνεργασίας με την Bullitt Group για το service των Cat Phones για Ελλάδα και Κύπρο.

2014
Σύμβαση συνεργασίας με την TCCM s.r.o για το service των Meizu για Ελλάδα και Κύπρο.

2014
Σύμβαση συνεργασίας με την TCCM s.r.o για το service των Nextbook για Ελλάδα και Κύπρο.

2016
Σύμβαση συνεργασίας με την TCCM s.r.o για το service των Coolpad για Ελλάδα και Κύπρο.

2017
Τερματισμός της συνεργασίας με την Intertech SA.

2017
Τερματισμός της συνεργασίας με την Motorola για το service των κινητών τηλεφώνων εντός εγγύησης .